tu jesteś: główna / choroby_oczu


Choroby Oczu


Jaskra - choroba oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku. Do uszkodzenia nerwu wzrokowego najczęściej dochodzi w wyniku nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.

ROZPOZNANIE JASKRY
Wyróżnia się kilka rodzajów badań służących ustaleniu zarówno diagnozy jak i przebiegu jaskry. Do podstawowych badań zalicza się:

TONOMETRIĘ - badanie ciśnienia wewnatrzgałkowego;

TONOGRAFIĘ - ma ona duże znaczenie w diagnozie jaskry, zwłaszcza jaskry prostej. Badanie to polega na mierzeniu łatwości odpływu cieczy wodnistej z gałki ocznej za pomocą przyrządu zwanego tonometrem. Tonometr służy również do wykonywania tonometrii;

GONIOSKOPIA - jest to badanie kąta przesączenia, wykonywane przy użyciu gonioskopu - przyrządu optycznego pozwalającego ocenić miejsce odpływu cieczy wodnistej dzięki specjalnemu układowi zwierciadeł. Obraz gonioskopowy kąta przesączania jest różny w jaskrze prostej, ostrej i wrodzonej.
BADANIE POLA WIDZENIA (PERYMETRIA) - należy do podstawowych badań w jaskrze, wykonywanych zarówno w celach diagnostycznych, jak i w prognostycznych. Niedokrwienie siatkówki powoduje zmiany w polu widzenia w postaci ubytków występujących początkowo głównie od strony nosowej. Stopniowo następują koncentryczne zawężenia pola widzenia aż do zachowania widzenia jedynie w części skroniowej (patrz rysunki poniżej; pola jasne - obszary dobrego widzenia). Czasem niewielkie nawet podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego powoduje powiększenie się ubytków, dlatego też chorzy ze zmianami w polu widzenia powinni być poddawani badaniom kontrolnym;

BADANIE TARCZY NERWU WZROKOWEGO - w rozwiniętej postaci tej choroby tarcza nerwu wzrokowego ma barwę bledszą od prawidłowej i jest dobrzeżnie zagłębiona. Zmiany te są spowodowane zanikiem włókien nerwowych. Z tego wiec powodu badanie to ma bardzo duże znaczenie w badaniu jaskry i ocenie jej przebiegu.

W zależności od przyczyny powodującej wzrost ciśnienia śródgałkowego, a także od dynamiki powstania tego zaburzenia i związanego z tym odmiennego obrazu choroby, wszystkie rodzaje jaskry dzieli się na dwie główne grupy: jaskrę pierwotną i jaskrę wtórną. Wyróżnia się jednakże jeszcze trzecią grupę: jaskrę dokonaną, która stanowi niepomyślne zejście wszystkich rodzajów jaskry.Światłowstręt, fotofobia - nadwrażliwość oka na światło, objawia się najczęściej odruchowym mrużeniem powiek. Może być objawem schorzeń tęczówki, zapalenia spojówek, zranień rogówki, niektórych chorób zakaźnych jak na przykład odry, wścieklizny, zaniku czopków (achromatopsja). Może też występować jako jeden z objawów przy silnych osłabieniach organizmu spowodowanych dowolnymi przyczynami (np. zatrucie alkoholowe), a także w migrenie. Jest także skutkiem ubocznym diagnostycznego lub leczniczego zastosowania atropiny.Zapalenie spojówek (łac. conjunctivitis) - zespół objawów chorobowych charakteryzujący się przekrwieniem spojówek (tzw."czerwone oko") , wrażeniem ciała obcego pod powieką, łzawieniem, światłowstrętem i zbieraniem się wydzieliny w worku spojówkowym.

W zależności od przyczyny, rozróżniamy zapalenia spojówek:
 • wirusowe, najczęściej spowodowane przez adenowirusy, najczęściej przebiegają jako:
  • gorączka gardłowo-spojówkowa (towarzyszą jej objawy zapalenia górnych dróg oddechowych)
  • nagminne zapalenie spojówek i rogówki
 • bakteryjne, gdzie najczęstszą przyczyną są bakterie z grupy Staphylococcus
 • chlamydiowe wywołane przez Chlamydia trachomatis i zwykle towarzyszy zakażeniu dróg moczowo-płciowych
 • alergiczne, które może przebiegać jako:
  • ostre alergiczne zapalenie spojówek
  • sezonowe lub całoroczne zapalenie spojówek
  • atopowe zapalenie spojówek
  • wiosenne zapalenie spojówek i rogówki
  • olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek
 • niespecyficzne powstające wskutek drażnienia spojówek substancjami typu dym, kurz, wiatr, środki chemiczne.
 • w przebiegu zespołu suchego oka


Polityka Prywatnosci | Choroby Oczu