tu jesteś: główna / rehabilitacja


Rehabilitacja wzrokuNieprawidłowości w rozwoju narządu wzroku mogą zagrażać poprawnemu ogólnemu rozwojowi dziecka. U osób słabowidzących narząd ten nie rozwija się automatycznie i trzeba mu pomagać, - stymulować i stwarzać odpowiednie warunki do nauki patrzenia. 

Terapia widzenia (rehabilitacja wzroku) mieści się w zakresie działań tyflopedagogiki, jednak wymaga szeroko rozwiniętej wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej, okulistycznej i optycznej. Opiera się ona na ćwiczeniu wzroku, a uściślając - na rozwijaniu umiejętności korzystania z narządu wzroku w codziennym funkcjonowaniu osób niedowidzących.

Na terapię widzenia składa się wiele aspektów, m.in.:

  • stymulowanie widzenia,
  • pobudzanie do patrzenia,
  • nauka kontrolowania gałek ocznych,
  • ćwiczenie pamięci wzrokowej.
Rehabilitacja wzroku jest szczególnie ważna i potrzebna dzieciom, gdyż w wieku dziecięcym narząd wzroku intensywnie się rozwija. Praca indywidualna terapeuty z dzieckiem zapewnia odpowiednie warunki do stymulacji jego wzroku, dziecko ma czas na reakcję, ćwiczenia dostosowane są odpowiednio do umiejętności dziecka, co znacznie zwiększa jego aktywność. Należy pamiętać o tym, żeby wykonywać ćwiczenia regularnie, utrwalając dzięki temu nabyte umiejętności patrzenia.Polityka Prywatnosci | Rehabilitacja wzroku